Χαλλούμια

 

Το χαλλούμι είναι το πιο σημαντικό και δημοφιλές γαλακτοκομικό προϊόν που παράγεται στο νησί της Κύπρου για πολλούς αιώνες, και χρησιμοποιείται ως μέρος της μεσογειακής διατροφής.

Όλα αυτά τα χρόνια, το χαλλούμι παράγεται στις αγροτικές περιοχές με τις ίδιες παραδοσιακές μεθόδους και υλικά, διατηρώντας τα μοναδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και την ίδια ποιότητα. Το ίδιο υψηλής ποιότητας χαλλούμι παράγεται σήμερα σε τεχνολογικά προηγμένες βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων οι οποίες εφαρμόζουν το σύστημα HACCP (ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου).

Σήμερα η παραγωγή του χαλλουμιού δεν επιτυγχάνεται μόνο με τη χρήση γάλακτος από υγιή ζώα, αλλά και με αυστηρά ελεγχόμενες διεργασίες της γαλακτοκομικής βιομηχανίας που είναι εγγεγραμμένες από τις αρμόδιες αρχές......Περισσότερα εδώ